Denne siden er  "nede"


"Noen" har dessverre prøvd å få denne siden slettet - ved å kreve all info ang innlogginger - takket være WEBNODE sin gode sikkerhet så gikk ikke det. 

Jeg som webansvarlig -  har lagt tid og penger i dette , har nå valgt å stenge ned siden selv. 

Mailene som jeg har mottatt fra WEBNODE blir lagt ut her -

                                                                       ✁ nina

Til Info: